Vedlikehold av bassenget

For å kunne nyte et bad i et rent og klart vann, er det viktig, i tillegg til å ha et godt renseanlegg, å ha de rette kjemikaliene og vedlikeholdsutstyret.

Å bruke litt tid på vedlikehold av bassenget, har du så mye igjen for. Det er lett å få et gnistrende klart vann hvis du har de rette hjelpemidlene.

Bassengvannet skal være fritt for all forurensing, så vel synlig som usynlig. Synlige partikler tas opp i all hovedsak via bassengets filter. Den usynlige forurensingen er ikke bare bakterier, som kan formere seg meget raskt og skape problemer, men også alger og mikroorganismer av ulike slag som sprer seg til bassenget. Disse bekjempes og kontrolleres ved hjelp av kjemisk rensing.

Rengjøring av bassenget innebærer også enklere vedlikehold som å fjerne overfladisk rusk, så som løv, pollen og insekter. For dette fins løvhov og børste. Rusk som ikke forsvinner via filteret og synker til bunns, tas enkelt bort med en bunnsuger.