Vinterstenging av svømmebassenget

 1. Slå av varmen.
 2. La rense anlegget sirkulere vannet og fortsett med redusert kloring til vanntemperaturen understiger +7oC. Da skal du foreta den definitive avstengningen.
 3. Børste bassengveggene og bunnsug bassenget nøye slik at bassenget blir skikkelig rent.
 4. Renspyl filteret skikkelig i 3-5 min. Still deretter sentralventilens håndtak på «filter»
 5. Bryt den elektriske strømmen i hovedsentralen.
 6. Ta bort stigen, tørk den og oppbevar den tørt.
 7. Ta klaffluke og silkurv ut av skimmeren, deretter monteres ekspansjonsflasken som kan ta opp ekspansjonen.
 8. Ta bort de justerbare innløpsdysene (jetinnsatsen) er renseanlegget plassert under vannstand skal vinterplugger plasseres der innløpsdysene stod.
 9. Om isen kan gå så dypt som til undervannslysene tas disse opp og legges på bassengkanten.
 10. Filtertanken skal dreneres ved å skru ut avtappningspluggen i bunn av tanken.
 11. Pumpens lokk løsnes og silkurven tas ut. Avtappningspluggene på silhus og pumpehus tas ut. Står pumpen utendørs er det best om motoren tas av og oppbevares innendørs.’
 12. Fjern manometeret.
 13. Om det er fare for frost, fjernes avtappningspluggen i el-varmeren, om en slik ikke finnes løsnes slangen mellom filter og varmer.
 14. La bassengvannet sirkulere til det er under 10 oC. (er vannet varmere kan du lett få store algeforekomster som gjør at det blir adskillig mer rengjøring til våren.)
 15. Tilsett algemiddel i henhold til anbefalinger på flasken.
 16. Sjokkklorer ved å oppløse 10g klor pr m3 bassengvann i en bøtte med lunkent vann og hell dette i bassengvannet.
 17. Legg deres vinterplater over svømmebassenget.